Tulilyhty Oy

Tulilyhty Oy on yksityinen suomalainen yritys, jonka juuret ovat tiukasti Pohjois-Savossa Rautavaaralla. Yritys ei kuulu konserneihin tai pörssiyhtiöihin. Olemme tehneet tämän valinnan voidaksemme tarjota tasalaatuisia ja yksilöllisiä palveluja, joita on helppo mukauttaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin haasteita vastaaviksi. Tulilyhty Oy tarjoaa sijaishuoltoa huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja avohuollon tukitoimia tarvitseville lapsille ja nuorille. Kokemusta toiminnasta on kertynyt jo vuodesta 2005 lähtien, joten ammattitaitomme on raudanluja.

Tulilyhty sijaitsee Rautavaaran kyläyhteisön keskellä ja samasta pihapiiristä löytyy molemmat yksiköt Lakota ja Wakan Tanka. Sijainti ja ympäristö luovat seesteisen turvallisuuden tunteen. Peruskouluikäiset lapset käyvät koulua Rautavaaran yhtenäiskoulussa, jonka pienet ryhmäkoot mahdollistavat opetuksen jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kaiken toimintamme perustana on kiintymyssuhdeteoria. Toimintaperiaatteenamme kasvatuksessa on huomioida lasten ja nuorten osallisuus. Jokaiselle lapselle ja nuorelle nimetään omaohjaaja. Omaohjaajan kanssa työskentely mahdollistaa luottamuksellisen suhteen rakentumisen ja asioiden työstäminen on yhden henkilön kanssa helpompaa. Omaohjaajan tuella pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa sekä tuomaan omat näkemyksensä esiin niin, että lapsi tai nuori tulee kuulluksi.

Lapset ja nuoret elävät johdonmukaista ja turvallista arkea. Koulunkäynnin lisäksi he harjoittelevat arjen taitoja, harrastavat ja elävät lasten ja nuorten tavallista elämää, ihan kuten kotonakin. Kaiken lähtökohtana on ennakoitava ja hyvin suunniteltu lapsilähtöinen arki, jossa kuitenkin aikuiset asettavat toiminnalle rajat ja lapset saavat olla lapsia. Lapset otetaan mukaan niin arjen suunnitteluun kuin toteutukseenkin. Rautavaara on pieni kylä, mutta jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy mahdollisuus harrastaa omien toiveidensa mukaisesti.

Lasten ja nuorten perheiden sekä muiden läheisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä perhetyön keinoin.