Työskentelymenetelmät

  • Kiintymyssuhdetta vahvistava työskentely, esimerkiksi KiVa-tuokiot
  • Omaohjaajatyöskentely
  • Psykiatrisen sairaanhoitajan keskustelut, tuen tarpeen arviointi
  • Dialektisen käyttäytymisterapian mukaiset työmenetelmät
  • Neuropsykiatrinen valmennus
  • Seksuaalineuvonta ja -kasvatus
  • Päihdetyö
  • Toiminnalliset menetelmät
  • Eläinavusteinen terapia