Työskentelymenetelmät

  • Kiintymyssuhdetta korjaava ddp-menetelmä
  • Kiintymyssuhdetta vahvistavat KiVa-tuokiot
  • Omaohjaajatyöskentely
  • Dialektisen käyttäytymisterapian mukaiset työmenetelmät
  • Neuropsykiatrinen valmennus
  • Seksuaalineuvonta
  • Päihdetyö
  • Toiminnalliset menetelmät
  • Eläinavusteinen terapia