Yksiköt

Lakotan lasten ja nuorten yksikkö

 • Lakota on 7-paikkainen lasten ja nuorten yksikkö.
 • Yksikköömme voi sijoittua avohuollon tukitoimina, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaanotettuna. Vakauttavan ja kuntouttavan hoidon ja huolenpidon lisäksi Lakotassa on mahdollisuus tehdä lapsen tai nuoren tilanteen kokonaisarvio kiireellisissä sijoituksissa.
 • 10-17 -vuotiaille
 • Lakotan yksikkö on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat turvallisen ympäristön sekä vahvaa tukea ja ohjausta arjen tilanteisiin.
 • Lakotaan sijoitetulla lapsella tai nuorella voi olla haasteita esimerkiksi koulunkäynnissä tai tunnesäätelyssä, käytöshäiriöoireilua tai neuropsykiatrista oireilua. Nuorella voi olla myös päihdekokeiluja tai hankaluuksia asettua yhteiskunnan ja kodin asettamiin rajoihin
 • Työote on voimavara- ja ratkaisukeskeinen täydennettynä neuropsykiatrisella osaamisella sekä päihdetyöllä
 • Turvallinen ja vakauttava arki.
 • Kasvatuksen kantava ajatus on aito välittäminen ja napakat rajat.
 • Yksikkö sijaitsee omakotitalotyyppisessä kodikkaassa rakennuksessa, jossa jokaiselle nuorelle on oma huone, viihtyisät yhteiset tilat, neuvottelutiloja sekä koko laitoksen sydän eli pääkeittiö, missä valmistetaan ruoka kaikkiin yksiköihin.

Lakota-nimi tulee intiaanien kulttuurista. Lakota-yhteisö oli rakenteeltaan joustava ja se omaksui helposti uusia piirteitä. Yhteisön perusyksikkö oli laajentumaperhe, jonka koko vaihteli muutamista henkilöistä jopa useaan sataan. Tähän yksikköön hyväksyttiin jäseniksi myös asukkaita, jotka eivät kuuluneet sukuun. Näin myös Rautavaaran Lakota-yksikössä suuren perheen muodostavat erilaisilla taustoilla ja tarinoilla yhteisöön saapuvat nuoret. Jokainen hyväksytään yhteisöön juuri sellaisena ainutlaatuisena yksilönä kuin hän on.

Tatankan lasten ja nuorten erityisyksikkö

 • Tatanka on 7-paikkainen lasten ja nuorten yksikkö
 • Yksikköömme voi sijoittua avohuollon tukitoimina, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaanotettuna. Vakauttavan ja kuntouttavan hoidon ja huolenpidon lisäksi Tatankassa on mahdollisuus tehdä lapsen tai nuoren tilanteen kokonaisarvio kiireellisissä sijoituksissa.
 • 10-17 -vuotiaille
 • Tatankan lasten ja nuorten erityisyksikkö on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutumiseensa strukturoitua, vakauttavaa ja aikuisjohtoista arkea, psykiatrista ja neuropsykiatrista erityisosaamista sekä tiivistä yhteistyötä hoitokontaktien ja muun yhteistyöverkoston kanssa. 
 • Tatankaan sijoitetulla lapsella tai nuorella voi olla psyykkistä tai neuropsykiatrista oirehdintaa, traumataustaa, itsetuhoista käyttäytymistä, toiminnan ohjauksen tai tunteiden hallinnan haasteita ja suuri aikuisen tuen tarve arjessa ja koulutyöstä selviytymisessä.
 • Tatankan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan Dialektiseen käyttäytymisterapian työmenetelmiin
 • Yksikkö sijaitsee pienkerrostalossa, jossa jokaiselle nuorelle on oma huone, paljon yhteisiä tiloja sekä neuvottelutilat

Wakan Tankan lasten erityisyksikkö

 • Wakan Tanka on 7 paikkainen pienten lasten yksikkö, mahdollisuus myös sisarussijoituksiin
 • Wakan Tankassa on valmius hoitaa lapsia, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen vahvaa psykiatrista ja neuropsykiatrista osaamista
 • Lapsilla voi olla haasteita koulunkäynnissä, vakavia käytöshäiriöitä tai väkivaltaista käytöstä.
 • Tiivis yhteistyö koulun kanssa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti mahdollisuus Wakan Tankan yksikön henkilökohtaiseen ohjaajaan koululla
 • Yksikön työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan kiintymyssuhdetta korjaavaan DDP-terapian perusteita noudattaen
 • Toiminnan perustana on ennakoitava ja hyvin suunniteltu arki, jossa aikuiset asettavat toiminnalle rajat ja lapset saavat olla lapsia. Ohjaajat luovat turvalliset olosuhteet niin fyysiselle, psyykkiselle, emotionaaliselle kuin seksuaaliselle turvallisuudelle. Lasten kohtaamisessa ollaan aidosti läsnä, jotta lapsi kokee tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Arjessa vahvistetaan onnistumisen kokemuksia ja myönteisestä kuvaa itsestä ja osaamisesta.
 • Yksikkö sijaitsee uudessa hirsirakenteisessa omakotitalossa, jossa jokaiselle lapselle on oma huone sekä avarat yhteiset tilat